Barum rally se kvůli prasatům rušit nebude

Barum rally se kvůli prasatům rušit nebude
V minulých dnech se v českých médiích objevily informace, že je Barum Czech Rally Zlín v ohrožení kvůli nákaze divokých prasat africkým morem. Ten byl ve zlínském okrese objeven počátkem léta a aktuálně jsou přijata mnohá opatření pro zamezení dalšího šíření této nákazy.


Nejen pořadatelé Barum Czech Rally Zlín tyto informace považují za zavádějící a nevidí důvod ke změnám trati ven mimo postižená území či ke změně termínu konání tohoto sportovního podniku. Krajská veterinární správa nevydala žádné pokyny k omezení pohybu veřejnosti v dotčeném území a veškerá opatření k eliminaci afrického moru se dějí na úrovni hospodářských a chovatelských subjektů. „I přes rozšíření moru prasat na území, kterým částečně bude projíždět i Barum rally, doposud nebyl nijak omezen pohyb veřejnosti v přírodě. V tomto směru tedy nevidíme rozdíl mezi houbařem, který se může pohybovat hluboko v lese a s postiženým prasetem může přijít do kontaktu mnohem snáze, a fanouškem rally, který bude stát kousek od cesty, kudy budou projíždět závodní vozy. Také nám přijde neseriózní, když se takovouto zprávu dozvíme z médií, aniž by nás kdokoliv v této věci kontaktoval či inicioval nějaká jednání," řekl Miloslav Regner, ředitel Barum Czech Rally Zlín.

Zástupce statutárního města Zlína Ondřej Běták k tomu dodává: „Zmíněný článek musí být dílem jednotlivce se specifickým názorem na vzniklou situaci. Pokud by se Barum rally musela kvůli nákaze prasat rušit nebo přesunovat jinam, znamenalo by to, že už jsme v situaci, kdy by muselo zároveň dojít k hermetickému uzavření celého okresu či zákazu pohybu osob, což je nereálné. Aktuální stav nákazy prasat je situace závažná, ale není třeba kolem ní vytvářet poplašné a senzační zprávy. S nákazou je bezpochyby potřeba něco udělat, ale zrušení či přesunutí barumky to rozhodně nevyřeší. Můžeme si klást otázky, zda aktuální opatření nastavená státními složkami jsou ta správná a nejlepší, a pokud ne, je zapotřebí najít takové řešení, které bude co nejméně zasahovat do života občanů a stejně tak bude respektovat Barum rally, která má pro celý region klíčový význam a je výsledkem celoroční práce mnoha lidí. Řešením není něco zakázat a čekat, že se to samo spraví, protože to se nestane. Pokud je to opravdu tak vážné, ti, kteří tuto věc mají na starost, už dávno měli sedět u jednacího stolu s organizátory a probírat různé varianty, a ne pouštět do médií, že se rally ruší. Radikální řešení dělaná od jednoho stolu nikdy nebývají správná a úkolem lidí, kteří jsou za tuto práci placeni, je najít řešení co nejschůdnější pro všechny strany."

Africký mor je specifickou chorobou divokých a domácích prasat a na člověka se nepřenáší. Přesto je třeba mít na paměti pokyny pro případ nálezu uhynulého prasete nebo například střetu vozidla s takovýmto zvířetem. V takovém případě je potřeba udržovat od zvířete bezpečnou vzdálenost minimálně 2 metrů, nijak s ním nemanipulovat a nález neprodleně ohlásit na Krajskou veterinární správu (telefonní krizová linka +420 720 995 201), hasičům, Policii ČR nebo Městské policii.

Datum zveřejnění

24.7.2017

Autor

Jakub Hofbauer

Výběr jazyka

Test Motoru

MotorCheckUp
Rychlý test pro všechny motory!

Facebook

Naše projekty

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:
Page generated in 0.2569 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál