Aktuality ze zasedání Prezídia Autoklubu ČR

Aktuality ze zasedání Prezídia Autoklubu ČR

(Praha, 21. února 2017) Prezídium Autoklubu ČR jednalo o důležitých bodech programu mezi nimiž bylo i schválení reprezentantů pro nadcházející sezonu 2017. Federace automobilového sportu jmenovala celkem 55 jezdců, 31 jezdců jmenovala Federace pro motocyklový sport. Všichni nominovaní jezdci se dnes večer zúčastní slavnostního večera v prostorách Autoklubu ČR, kde jim bude viceprezidenty předán dekret reprezentanta České republiky pro rok 2017.

Důležitou částí jednání bylo také téma prodeje asi 16% akciového podílu ve společnosti Automotodrom Brno, a.s, které Autoklub ČR dlouhodobě vlastní. K prodeji svého podílu AČR přistoupil po zvážení jak ekonomických tak právních aspektů. Neméně důležitá byla také ztrátová finanční situace v AMD Brno, a.s. Menšinový podíl navíc Autoklubu nedával možnost prosadit vlastní vliv na vedení společnosti a podílet se na obchodní činnosti. Povinnou nabídku na odkup akcií Autoklub ČR přijal. Výtěžek prodeje bude zdrojem pro financování budoucích rozvojových projektů. Autoklub ČR si ponechal jednu hromadnou akcii odpovídající přibližně 0,5 % základního jmění společnosti, kterou bude držet prostřednictvím 100% dceřiné společnosti, čímž si uchová právo účasti na valných hromadách a získávání informací o dění ve společnosti.

Sekretariát Autoklubu ČR byl pověřen vytvořením systému podpory klubů po stránce organizační, právní i finanční. Byly projednány možnosti zefektivnění cestování zaměstnanců a činovníků na sportovní podniky. Členové byli informováni o zveřejnění částek dotací na webových stránkách MŠMT . V závěru zasedání Prezídia byla projednána složitá situace Autoklubu Slaný v AČR a Prezídium pověřilo Prezidenta, aby učinil kroky, které povedou k záchraně pořádání ploché dráhy v tomto tradičním klubu.

Zástupci Revizní komise podali informaci o své činnosti. Revizní komise je po mnoha letech ve složení, které pomáhá řešit problémy klubů.

Další zasedání Prezídia Autoklubu ČR proběhne 25. dubna 2017.

Datum zveřejnění

22.2.2017

Zdroj informací

Autoklub AČR

Ewrc.cz

Autor

Miroslav Frouz

Výběr jazyka

Test Motoru

MotorCheckUp
Rychlý test pro všechny motory!

Facebook

Naše projekty

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:
Page generated in 0.2846 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál